سانگ یانگ موتور حامی مالی (اسپانسر) مسابقات تنیس:


سانگ یانگ موتور انگلستان،  حامی مالی (اسپانسر) مسابقات تنیس  touch tennis ، یکی از جدیدترین و در حال رشدترین ورزش های راکتی این کشور شد.

این مسابقات روز یکشنبه  30 آگوست همزمان با جشنواره ققنوس (Phoenix ) در حالی که بازیکنان برتر دنیا از 40  کشور مختلف به رقابت پرداختند برگزار گردید.