اطلاعات فنی فوق مربوط به کوراندو با موتور 1.5 لیتری بنزینی می باشد . در بازارهای جهانی کوراندو با دو نوع موتور 1.6 و 1.5 عرضه شده که نسخه 1.6 دیزلی می باشد.

نمای داخلی کوراندو 2020

صندلی های کوراندو 2020

رنگ بندی داخلی کوراندو

موتور و ایمنی کوراندو 2020

ایمنی کوراندو 2020

رنگ بندی کوراندو 2020

رینگ کوراندو 2020

نمای 360 درجه کوراندو 2020

ابعاد کوراندو 2020