کنفرانس جهانی عاملیت های سانگ یانگ برای افزایش شبکه های فروش و حفظ رقابت در بازارهای خارج از کشور ، با حضور نمایندگان سانگ یانگ سراسر دنیا با شعار آینده ای جدید با سانگ یانگ برگزار شد.

این کنفرانس سه روزه  با حضور 70 عاملیت از 47 کشور دنیا برگزار شد ، این رویداد شامل کنفرانس، مراسم تحلیف برای عاملیت های  برتر، و تست درایو بود.

در این کنفرانس در مجموع به عاملیتهای برتر در زمینه فروش، بازاریابی و تبلیغات جوایزی اعطا شد.


جایزه عاملیت برتر سال سانگ یانگ برای دومین سال متوالی به عاملیت کشور شیلی اهدا شد .

ایتالیا (جایزه برترین ساخت برند)

نیوزیلند (جایزه برترین مدیریت شبکه)

مصر (جایزه سریع ترین رشد)

بلژیک و نروژ (جایزه برترین بازاریابی ورزشی)

انگلستان (جایزه برترین کمپین های تبلیغاتی)

اسپانیا (جایزه برترین فروش سازمانی)

اکوادور (جایزه برای توسعه کسب و کار جدید)

از جمله موارد مطرح شده در این نشست شرایط ناپایدار تجارت بین المللی، نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات جدی در صنعت خودرو ، بود .

جانگ-سیک چوی، مدیر عامل شرکت سانگ یانگ موتورز، گفت: "با توجه به نگرانی ها درمورد ثبات در اقتصاد جهانی در بلند مدت، عاملیت های سراسر جهان در کنفرانس جهانی به طور جدی برای مقابله با محیط بازار و گسترش فروش صحبت کردند." او افزود: "ما همچنان به تقویت همکاری های ما با عاملیت های جهانی برای حفظ رقابت در بازارهای خارج از کشور ادامه خواهیم داد و ما بهترین کار را برای گسترش فروش جهانی انجام خواهیم داد."