جایزه سریع ترین رشد به عاملیت کشور ایران  (رامک خودرو ) اهدا شد.


کنفرانس جهانی عاملیت های سانگ یانگ 2017  با حضور بیش از 40 عاملیت از سراسر جهان و حضور جناب آقای مهندس دهسنگی مدیر اداره بازرگانی از ایران در فرانکفورت، آلمان همزمان با نمایشگاه خودرو برگزار شد .
این نشست سه روزه که 20 سپتامبر 2017 آغاز شد، و حدود 100 نفر از مدیران عاملیتهای سراسر جهان  از 40 کشور در آن حضور داشتند. 

در این کنفرانس در مجموع به عاملیتهای برتر در زمینه  فروش، بازاریابی و خدمات مشتری جوایزی اعطا شد.

جایزه عاملیت سال سانگ یانگ به کشورشیلی برای بیشترین میزان فروش و رشد فروش تعلق یافت . جایزه سریع ترین رشد به عاملیت کشور ایران  (رامک خودرو ) اهدا شد.  همچنین بهترین کمپین تبلیغاتی برای عاملیت ترکیه ، بهترین بازاریابی ورزشی برای عاملیت اسپانیا ، بهترین مدیریت شبکه برای عاملیت اروپای مرکزی ، بهترین برندینگ برای عاملیت انگلستان ، بهترین بازاریابی دیجیتال به عاملیت  مصر ، بهترین فروش سازمانی به عاملیت  کاستاریکا اهدا شد.


جناب آقای مهندس دهسنگی مدیر اداره بازرگانی از ایران (نفر دوم از سمت راست در ردیف بالا)


جانگ سیک چوی، مدیر عامل شرکت سانگ یانگ موتور  گفت، کنفرانس جهانی امسال فرصتی عالی برای بحث در مورد طرح های همکاری برای افزایش حجم فروش و راهکارهای فروش  رکستونG4   بود. وی افزود: " تلاش های ما برای افزایش فروش جهانی ، تنوع بازارهای صادراتی و اجرای استراتژی های فروش مختلف برای ساخت نام تجاری سانگ یانگ  به عنوان یک متخصص SUV  خواهد  بود.مرجع سانگ یانگ ایران در شبکه های اجتماعی