سایت مرجع سانگ یانگ ایران طی تفاهم نامه ای با شرکت کاراِف (www.CarF.ir)، تمامی کارشناسی های فنی و بدنه خودرو را به این شرکت معتبر سپرده است.
لذا تمامی سانگ یانگ سواران عزیز که در استان های تهران و البرز تردد دارند می توانند طی فرم ذیل درخواست کارشناسی داده و خودرو خود را طبق استانداردهای این شرکت کارشناسی فنی و بدنه کرده و دفترچه سلامت خودرو دریافت نمایند.

کارشناسی خودرو

ایمیل شما با موفقیت ارسال شد.کارشناسی تخصصی رنگ و بدنه خودرو

کارشناسی کامل موتور و فنی

کارشناسی آپشن و تجهیزات خودرو

تست با دستگاه دیاگ و تست رانندگی