پرسش و پاسخ فنی خودروهادر این قسمت میتوانید پاسخ کارشناسان رامک یدک به سوالات مشتریان عزیز را در مورد مشکلات فنی و سوالات خودروهای سانگ یانگ مشاهده کنید.