نمایشگاه خودرو ژنو 2008

2008 Geneva motor show
نمایشگاه خودرو ژنو 2008
محل برگزاری: سوئیس ژنو
تاریخ برگزاری: 2008/03/06 ~ 2008/03/16
خودروهای به  نمایش گذاشته شده: رکستون ، ردیوس، چیرمن و ...