نمایشگاه خودرو پاریس 2008

2008 paris motor showنمایشگاه خودرو پاریس 2008
محل برگزاری: پاریس فرانسه
تاریخ برگزاری: 2008/10/02 ~ 2008/10/19
خودروهای به  نمایش گذاشته شده: رکستون ، کایرون ، خودروی مفهومی C200 و ...