(ALT’2003 (Lithuania Motor Show
 
نمایشگاه خودرو لیتوانی ALT'2003

این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های خودرو در بالتیک ویلنیوس ، با مشارکت بزرگان صنعت خودرو لیتوانیایی به مدت سه روز از دهم تا دوازدهم آوریل 2003 برگزار شد.
 سانگ یانگ با به نمایش در آوردن خودروهای رکستون، کوراندو، موسو و موسو اسپورت توانست نظر بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کند.