نمایشگاه خودرو فرانکفورت 2007

2007 Frankfrut Motor Show
نمایشگاه خودرو فرانکفورت 2007

محل برگزاری: فرانکفورت  آلمان
تاریخ برگزاری: 2007/09/11 ~ 2007/09/23
خودروهای به  نمایش گذاشته شده: کایرون ، رکستون ، ردیوس، چیرمن و اکتیون