نمایشگاه خودرو بانکوک 2006

The Bangkok Motor Show
نمایشگاه خودرو بانکوک

زمان: 31 مارس تا  2 آوریل 2006
  • مدلهای ارائه شده:
          رکستون ردیوس و کایرون
  • فن آوری های ارائه شده:
          etc, Auto T-TRONIC , AWD System ,  Suspension , Brake system, 2.7 XDi         
  •  مدلهای جدید از خودروی ردیوس نیز در این نمایشگاه توسط سانگ یانگ ارائه شد از جمله: 
         Stavic AWD، Stavic SL AWD  و Stavic SE AWD