نمایشگاه خودرو آلمان 2006

Leipzig Motor Show, Germany

 نمایشگاه خودرو لایپزیگ ، آلمان

سانگ یانگ  در   AMI (نمایشگاه بین المللی خودرو) در لایپزیک، آلمان شرکت کرد.

زمان: 31 مارس - 9 آوریل، 2006

این اولین بار است که سانگ یانگ  در AMI لایپزیگ  آلمان خواهد بود.

غرفه ای 360 متر مربعی با 5 خودرو ( کایرون ، رکستون و ردیوس) و کایرون و رکستون در فضای بیرون برای نمایش آفرود.