نمایشگاه خودروی ژنو 2011

2011 Geneva Motor Show

نمایشگاه خودروی  ژنو 2011

محل برگزاری:

ژنو، سوئیس تاریخ برگزاری: 2011/03/01 ~ 2011/03/13

خودروهای به  نمایش گذاشته شده: رکستون ، کوراندو، SUT1 و ...


نمایشگاه خودروی  ژنو 2011 در سوییس با خودروهای یانگ یانگ  رکستون ، کوراندو، SUT1 و ...به  نمایش گذاشته شد این نمایشگاه از تاریخ  تاریخ برگزاری: 2011/03/01 تا 2011/03/13 برگزار شد


.