نمایشگاه خودروی پکن 2014

2014 Beijing Motor Show
نمایشگاه خودروی پکن 2014
نمایش خودروی مفهومی جدید  XLV برای اولین بار در آسیا به همراه مدلهای اصلی سانگ یانگ از جمله کوراندو سی اهداف شرکت در نمایشگاهخودروی پکن بود:


شرکت سانگ یانگ موتور(  مدیر عامل شرکت یو ایل لی )  خودروهای خود را در نمایشگاه بین المللی خودرو در پکن، به نمایش گذاشت. نیو کوراندو ، خودروی مفهومی جدید ، XLV نیوردیوس، رکستون w ،اکتیون اسپورت.
سانگ یانگ موتور طرح تقویت حضور خود در چین را با تقویت شبکه فروش از طریق بازاریابی تهاجمی و ارائه خودروهای مفهومی و مدل های استراتژیک خود در 60 امین سالگرد تاسیس شرکت اعلام کرد.