نمایشگاه خودروی فرانکفورت 2011

 2011 Frankfrut Motor Show
نمایشگاه خودروی  فرانکفورت  2011

محل برگزاری: فرانکفورت  ، آلمان
تاریخ برگزاری: 2011/09/13 ~ 2011/09/25
خودروهای به  نمایش گذاشته شده: XIV-1  ، کوراندو، رکستون و ...