نمایشگاه خودروی سئول 2011

 2011 Seoul Motor Show
 نمایشگاه خودروی  سئول 2011
محل برگزاری: سئول، کره
تاریخ برگزاری: 2011/04/01 ~ 2011/04/10
خودروهای به  نمایش گذاشته شده: نیو چیرمن H  ، W  سومیت ،  KEV2, SUT1 و ...