عاملیت فروش و خدمات پس از فروش 3152 کرمانشاه 

مدیریت:   آقایان  مکری - یاری

تلفن:     38388701-083  و   38388702-083

فکس:  38388703-083

آدرس:   کرمانشاه بلوار شهید بهشتی - ابتدای بلوار 30 متری دوم - نبش خیابان ابوریحان