اطلاعات فنی فوق مربوط به رکستون G4 با موتور e-XDi220 دیزلی می باشد . موتور بنزینی e-XGDi220 دارای حداکثر قدرت ps/rpm 225/5,500 و حداکثر گشتاور  4,500-350/1,500 Nm/rpm می باشد.

نمای داخلی رکستون G4

صندلی های رکستون G4

رنگ بندی داخلی رکستون G4

ایمنی رکستون G4

رکستون G4

صندوق عقب رکستون G4

رکستون G4 هفت نفره


رکستون G4 پنج نفره

رنگ بندی رکستون G4 2020


نمای 360 درجه رکستون G4

ابعاد رکستون G4