راهنمای روغن موتور خودروی تیوولی

 • عملكرد روغن موتور
 • مراقبت از موتور
 • روغن موتور مناسب
 • بررسی سطح روغن موتور
 • نحوه تعویض روغن موتور
 • فواصل زمانی و مسافتی تعویض روغن موتور
 • گروه های ویسكوزیته (گرانروی) SAE و ...


 
محل قرارگیری گیج روغن و فیلتر روغن موتور تیوولی

ممكن است ميان محفظه موتور واقعی خودرو و عكس فوق تفاوت هایی وجود داشته باشد

بررسی سطح روغن موتور

 1. خودرو را بر روی سطح صافی پارک كرده و ترمز دستی را بالا بكشید.
 2. موتور را خاموش كرده و به مدت بیش از 5 دقیقه صبر كنید.
 3. گیج روغن را خارج كنید و با یک دستمال تمیز آن را پاک كنید. سپس مجددا آن را در محل خود وارد كنید. 
 4. مجددا آن را بیرون بكشید و سطح روغن موتور را بررسی كنید.
 5. سطح روغن باید بین علامت حداكثر  Max و حداقل Min گیج روغن باشد.
 6. در صورت پایین آمدن سطح روغن به زیر علامت Min   از گیج روغن، باید آن را مجددا پر كنید.


پر كردن مجدد

در صورت پایین تر آمدن سطح روغن، درپوش سرریز روغن در بالای درپوش(قالپاق) موتور را باز كرده و بدون اینكه سطح روغن از علامت بالایی Max فراتر رود، به میزان آن تا حدمجاز از روغن موتور مورد تایید شركت رامک یدک بیافزایید.

پس از 5 دقیقه مجددا سطح روغن را بررسی كنید.

احتیاط

سطح روغن موتور را به طور منظم بررسی كنید و در صورت لزوم از روغن موتور مورد تایید شركت رامک یدک به مقدار اولیه روغن بیافزایید.

گیج روغن را با دستمال به نحوی پاك كنید كه هیچ گونه شیء خارجی به داخل موتور وارد نشود.

سطح روغن نباید از علامت Max   در گیج روغن بالاتر رود. در صورت نو بودن موتور، ممكن است روغن موتور بیشتری مصرف شود.

هشدار

كاركرد خودرو با مقداری ناكافی از روغن می تواند به موتور صدمه وارد كند. مطمئن شوید كه سطح روغن موتور صحیح باشد و در صورت نیاز به میزان اولیه روغن به مقدار مورد نیاز بیافزایید.


عملكرد روغن موتور

عمده ترین عملكرد روغن موتور، روانكاری و خنک كاری قطعات داخلی موتور است كه باعث كاركرد صحیح موتور می شود.

مصرف روغن

موتور مصرف روغن موتور به ویسكوزیته، كیفیت روغن و عادت رانندگی وابسته است. ممكن است در شرایط زیر، روغن بیشتری مورد نیاز می باشد؛


-  در صورت نو بودن خودرو

موتور نو از آنجایی كه پیستون ها، رینگ پیستون و دیواره های سیلندرش هنوز در موقعیت كاركرد بهینه قرار نگرفته، روغن بیشتری مصرف خواهد كرد.

مصرف روغن : حداکثر 0.5 لیتر در هر 1000 كیلومتر

بر این اساس، بررسی پی در پی سطح روغن توسط راننده امری ضروری است تا در صورت نیاز، به میزان روغن آن بیافزاید. بدین منظور توصیه می كند در مواقعی همچون هر بار سوختگیری خودرو و یا رانندگی با خودرو در مسافت طولانی تا طی كردن 5000 كیلومتر اول، سطح روغن موتور چك گردد.

-  در هنگام رانندگی با دور بالای موتور

تا زمانی كه در كاركرد اولیه خودرو، موارد زیر را با دقت كافی رعایت كنید، عملكرد خوب و راحت خودرو برای مدت زمانی طولانی در خودروی شما تضمین خواهد شد.

 • به خاطر داشته باشید كه سطح روغن موتور را بازدید كنید و حتما فواصل سرریز كردن مجدد و یا تعویض روغن موتور را در شرایط سخت رانندگی كمتر كنید.
 • از وارد كردن فشار بیش از حد به موتور از طریق رانندگی در حالت تخته گاز بپرهیزید. به ویژه وقتی كه در 1000 كیلومتر اول، دمای بیرون خودرو زیر دمای انجماد باشد.
 • در هر 1000   كیلومتر اول پیمایش خودرو، از یدک كشیدن وسیله نقلیه دیگر بپرهیزید.


 شرایط سخت در رانندگی چیست؟ 

 • رانندگی با دور بالای موتور و یا سرعت بالا
 • رانندگی با سرعت بالا طی دو ساعت متوالی
 • رانندگی در جاده های ناهموار، خارج از شهر، غبارآلود و گلی
 • رانندگی در مسیرهای پوشیده از مواد خورنده و نمكی
 • رانندگی مكرر در مسیر كوتاه
 • كاركرد طولانی مدت موتور در حالت درجا
 • رانندگی با بار سنگین همچون یدک كشیدن


مراقبت از موتور

برای حفظ موتور در شرایط مطلوب، موارد زیر را رعایت كنید:

 • در شرایط رانندگی سخت، سطح روغن موتور را به طور منظم بررسی كنید و در صورت نیاز به مقدار آن بیافزایید. علاوه براین، فواصل تعویض روغن باید كمتر شود.
 • در صورت نو بودن موتور، تا زمانی كه كیلومتركاركرد خودرو به  1000  كیلومتر نرسیده است، با سرعت بالا نرانید.در هنگام سرد بودن موتور، بسیار دقت نمایید.
 • پس از نصب موتور نو، تا زمانی كه كیلومتر كاركرد خودرو به  1000  كیلومتر نرسیده است، وسیله نقلیه و یا كاروان دیگری را بكسل نكنید.

فواصل زمانی و مسافتی تعویض روغن موتور

 • روغن و فيلتر روغن موتور باید به طور همزمان تعویض گردد.
 • فقط از روغن موتور و فيلتر روغن مورد تایيد شركت رامك یدك استفاده كنيد.

سرویس اولیه رایگان و سرویس های ادواری

  سرویس اولیه : به منظور انجام رایگان سرویس اولیه خودرو در كیلومتر  7000 الی 8000 یا 5 الی 6 ماه پس از تحویل خودرو، به یكی از عاملیت های مجاز شركت یا رامک یدک مراجعه نمایید. پس از انجام سرویس اولیه، فواصل سرویس های ادواری هر 7000 كیلومتر پیمایش خواهد بود. برای اطلاع كامل از فهرست هر سرویس های ادواری و قطعات و اقلام تعویض و یا بازدید شونده به لینک زیر مراجعه فرمایید.

  احتياط

زمان سرویس اوليه در شرایط سخت باید زودتر انجام گيرد.

روغن موتور متناسب با دوره و مسافت طی شده تعویض كنيد. البته هر كدام زودتر فرا برسد.

 هشدار

فقط از روغن موتور و فيلترهاي هوا و روغن توصيه شده از سوی شركت رامك یدك استفاده كنيد. استفاده از محصولات توصيه نشده به موتور و متعلقات آن صدمه خواهد زد و خودرو را از پوشش گارانتی خارج خواهد نمود.


 اخطارها و هشدارهای مربوط به بازرسی 

هشدار

 • گيج روغن موتور را با یك پارچه تميز پاک كنيد تا از ورود هرگونه شیء خارجی به داخل موتور جلوگيری گردد.  
 • فقط از روغن موتور توصيه شده رامک یدک استفاده كنيد.
 • سطح روغن نباید از علامت بالایی واقع درگيج اندازه گيری بالاتر رود.
 • رانندگی با مقدار بيش از حد كم یا زیاد روغن موتور، می تواند به موتور صدمه بزند.

احتياط

به طور منظم سطح روغن موتور را بررسی كرده و در صورت لزوم، به مقدار روغن موتور از روغن توصيه شده رامك یدک بيافزایيد.
 

گروه های ویسكوزیته (گرانروی) SAE

  گروه (ویسكوزیته)های روغن، باید بر اساس میانگین دمای هوای فصلی انتخاب شوند.

به كارگیری گروه های SAE  به طور دقیق كه بر اساس دمای هوای  بیرون می باشد، به تعویض منظم روغن ضرورت می بخشد. بنابراین ، باید محدوده های دمایی  گروه های SAE  به عنوان دماهای مرجع در باید  نظر گرفته شوند و ممكن است در یك دوره زمانی كوتاه، دمای واقعی هوا بیشتر و یا كمتر باشد.
 نكته:

در نواحی بسيار سرد و یا گرم، استفاده از روغن موتوری با ویسكوزیته مناسب كه بتواند بر دمای هوای محيط غلبه كند توصيه می گردد.

سایت مرجع سانگ یانگ ایران