درخشش رامک خودرو در نمایشگاه خودرو اصفهان

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان 28 بهمن تا 1 اسفند ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در حال برگزاری می باشد.
 رامک خودرو، همچون سالهای گذشته با حضور خود در این نمایشگاه به معرفی و نمایش محصولات خود و همزمان به عرضه قطعات سانگ یانگ پرداخت .

محل: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
زمان نمایشگاه: 28 بهمن تا 1 اسفند ماه
ساعات بازدید:  15 الی 23 
عاملیت برگزار کننده:
عاملیت های خودرویی مورد تایید (شرکت آتشپای اصفهان)
عاملیت های خودرویی مورد تایید (دردشتی) استقبال بی نظیر از غرفه سانگ یانک در اصفهان: