دومین اطلاع رسانی صدور دعوتنامه های تیوولی در سال 96:

دوستان خوب و اعضای محترم کانال مرجع سانگ یانگ ایران:

طبق پیگیری های سایت مرجع سانگ یانگ ایران از اداره فروش شرکت رامک خودرو , صدور دعوتنامه های طرح های نقدی و اقساطی در سال 96 به شرح زیر می باشد: 

این تاریخ ها طبق اعلام دفتر فروش مرکزی شرکت رامک خودرو در سایت مرجع سانگ یانگ ایران درج شده است.

توجه 1:

تمامی مشتریان ثبت نامی دفتر مرکزی تا تاریخ اعلام شده در جدول ذیل می توانند از روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1396  با مراجعه به اداره فروش دفتر مرکزی دعوتنامه را دریافت و نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.

 اداره فروش شرکت رامک خودرو , به علت تعميرات و بهسازی تا یکشنبه مورخ 96/02/10 تعطيل می باشد . لطفا قبل از هرگونه مراجعه به اداره فروش دفتر مرکزی با تماس تلفنی هماهنگی های لازم را انجام دهید.

توجه 2:
تمامی مشتریان ثبت نامی عاملیت ها تا تاریخ اعلام شده در جدول ذیل می توانند از روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1396  با مراجعه به عاملیت محل ثبت نام خود دعوتنامه را دریافت و نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند.

توجه 3:

لازم به ذکر است دعوتنامه مشتریان اقساطی ثبت نامی تاریخ های ذیل که هنوز اقدام به تایید پرونده حقوقی خود نکرده اند صادر نشده است. 

 

تمامی تاریخ های فوق برای طرح های نقدی و اقساطی تیوولی می باشد. مشتریان محترم  دفتر مرکزی میتوانند با توجه به رنگ خودروهای ذکر شده در بالا جهت دریافت دعوت نامه های خود از روز دوشنبه یازدهم اردیبهشت ماه 1396  با تماس و هماهنگی قبلی  و مشتریان عاملیت ها  از روز یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1396 از طریق عاملیت محل ثبت نام خود اقدام کنند.

اولین اطلاع رسانی صدور دعوتنامه های تیوولی در سال 96

سانگ یانگ بیشترین درصد رشد در بین واردکننده های خودرو