برای مشاهده دفترچه راهنمای فارسی محصولات سانگ یانگ روی عکس هر کدام از خودروها کلیک کنید.


دفترچه راهنمای تیوولی

دفترچه راهنمای تیوولی - تهیه و تنظیم : آقای مهندس اشکان معتضد

دفترچه راهنمای نیوکوراندو

دفترچه راهنمای نیوکوراندو - تهیه و تنظیم : آقای مهندس اشکان معتضد

دفترچه راهنمای اکتیون

دفترچه راهنمای اکتیون - تهیه و تنظیم : آقای مهندس اشکان معتضد

دفترچه راهنمای رکستون G4

دفترچه راهنمای رکستون G4 - تهیه و تنظیم : آقای مهندس اشکان معتضد