اطلاعات فنی فوق مربوط به تیوولی با موتور 1.5 لیتری بنزینی می باشد . در بازارهای جهانی تیوولی با دو نوع موتور 1.6 و 1.5 عرضه شده که نسخه 1.6 دیزلی می باشد.

نمای داخلی تیوولی 2020

صندلی های تیوولی 2020

رنگ بندی داخلی تیوولی

ایمنی تیوولی 2020

صندوق عقب تیوولی 2020

رنگ بندی تیوولی 2020

دو رنگ سقف مشکی

دو رنگ سقف سفید

رینگ تیوولی 2020

نمای 360 درجه تیوولی 2020

ابعاد تیوولی 2020