تیوولی در کنسرت گروه دنگ شو:

"ماجراجوی کوچک"  چهارشنبه هشتم مهرماه در جشن ویژه تیوولی مهمان شهر باران های نقره ای (رشت) در کنسرتی به یاد ماندنی از گروه دنگ شو خواهد شد.


زمان  جشن تیوولی: چهارشنبه هشتم مهرماه (1394/07/08) 
مکان جشن تیوولی:سالن کنسرت رشت

برگزارکننده جشن: عاملیت های خودرویی مورد تایید سایت قربانی (شرکت بنیان خودرو زرین )

This text is set by default and is suitable for edit in real time. By default the drag and drop core feature will allow you to position it anywhere on the site. Get creative & Make Web.