با توجه به نگرانی و سوالات بیشمار شما مشتریان گرامی شرکت رامک خودرو در مورد تولید خودرو تیوولی در ایران، و سوالات مکرر از سایت مرجع سانگ یانگ ایران، یک نکته مهم را به عرض می رسانیم.در زمستان سال 98، نمایندگان شرکت رامک خودرو به همراه مدیر سایت (سایت مرجع سانگ یانگ ایران) از خط تولید خودرو تیوولی بازدید به عمل آورده و تولید این خودرو را در مراحل مختلف آن مشاهده نمودند.

سایت مرجع سانگ یانگ ایران به عنوان یک پایگاه بی طرف که به هیچ شرکت و ارگانی وابستگی ندارد، تولید خودرو تیوولی را در ایران مشاهده و تایید می نماید ولی در مورد سرعت تولید، تعداد تولید در روز و زمان تحویل اطلاعاتی نداشته و به محض کسب اطلاعات بیشتر از طریق همین قسمت، اطلاع رسانی می نماییم.

لازم به ذکر است با توجه به وجود تعدادی خودرو تیوولی در گمرک جهت تحویل به مشتریان، حتی اگر شرکت رامک خودرو می خواست نمی توانست خودروهای تولیدی خود را تحویل نماید چون طبق قوانین یک شرکت نمی تواند هم زمان خودروی تولیدی و وارداتی خود را پلاک نماید.

 در روزهای آتی  اطلاعات بیشتری را در اختیار شما عزیزان از طریق سایت مرجع سانگ یانگ ایران خواهیم گذاشت.