تور خانوادگی خودروهای سانگ یانگ در ارتفاعات شمشک :

روز جمعه 22 آبان تور خانوادگی خودروهای سانگ یانگ در ارتفاعات شمشک  برگزار گردید. مسیر حرکت این تور  از تهران به سمت فشم و صرف کلپاچه به عنوان صبحانه ، و سپس حرکت به سمت شمشک و حرکت از جاده کوهستانی و فرعی سپیدستان به جیرود بود .عکسهایی از این تور را در زیر مشاهده میکنید.

لازم به ذکر است عکسها توسط آقای علی قاجار (صحت) از افراد شرکت کننده در این تور برای سایت مرجع سانگ یانگ ایران ارسال شده است.


مرجع سانگ یانگ ایران در شبکه های اجتماعی:

جهت عضویت سریع در کانال اختصاصی تلگرام سایت مرجع سانگ یانگ ایران  اینجا   کلیک کنید.
جهت عضویت سریع در اینستاگرام اختصاصی سایت مرجع سانگ یانگ ایران  اینجا   کلیک کنید.