تولید بهترین SUV از ترکیب انسان، طبیعت و تکنولوژی: این استراتژی شرکت سانگ یانگ برای هویت برند خود بوده و به عنوان پایه ای برای تحقق چشم انداز آینده شرکت خواهد بود.


فلسفه توسعه محصولات سانگ یانگ: ارزش های خاص از طریق معیارهای خاص


شرکت سانگ یانگ موتور برای اطمینان از رضایت کامل مشتریان و رسیدن به آینده ای بهتر، فلسفه توسعه محصولات خود را بر سه اصل قوی ROBUST ، خاص SPECIALTY و لوکس PREMIUM قرارداده تا محصولات و تصویری قوی را ایجاد کند. با تولید محصولات متمایز، معتبر و با کیفیت، ارزش های ویژه جدیدی به مشتریان ارائه می شود.فلسفه طراحی سانگ یانگ: بیان پویایی طبیعت


بزرگترین منبع شادی و احساسات در زندگی انسان طبیعت است. فلسفه طراحی شرکت سانگ یانگ برمبنای طبیعت و براصول 3motion می باشد که از سه اصل باوقار (Dignified)، پویا (Dynamic) و هماهنگ (Rhythmical) استفاده می کند برای خلق تصویری قوی تا مشتریان لذت و احساساتی را که طبیعت ارائه می دهد تجربه کنند.