برگزاری دومین جلسه کمیته پژوهش و آموزش انجمن خدمات پس از فروش در شرکت رامک یدک:


با توجه به تصمیم مشترک اعضای محترم کمیته پزوهش و آموزش انجمن خدمات پس از فروش مبنی بر برگزاری برخی جلسات کمیته پژوهش و آموزش در محل هر یک از شرکت های عضو ، جلسه ای با مضمون بررسی امکانات آموزشی شرکت های عضو کمیته پژوهش و آموزش  و همچنین جمع بندی نیازسنجی های دروس عمومی شرکت ها برگزار گردید. 

دومین جلسه کمیته پژوهش و آموزش انجمن خدمات پس از فروش  در سالن کنفرانس ملل شرکت رامک یدکدر ساعت 14:00 سه شنبه مورخ 02/08/96 برگزار گردید. 


در این جلسه علاوه بر حضور جناب آقای دکتر غیاثی، دبیر محترم انجمن خدمات پس از فروش و جناب آقای دکتر ولی پور،  مدیریت محترم عامل رامک یدک  که ریاست جلسه را بر عهده داشتند ، نمایندگانی از سایر شرکت های عضو انجمن شامل ایساکو (آقای مهندس شفیعیان) ، ایرتویا (آقای دکتر قهرمانی)، گروه بهمن (آقای مهندس برزگر) ، رامک یدک (آقایان مهندس معتضد و مقدسی) ، رنا (آقای مهندس احمدیان)، بم خودرو (آقای مهندس کراسه)، زامیاد (آقای مهندس علمشاهی)، سایپا یدک (آقایان مهندس نبئی و ابراهیمی)، عقاب افشان (آقای مهندس میرمحمدی)، گواه (آقای مهندس ذاکری) و مدیران خودرو (آقای مهندس برخورداری) و همچنین اعضای محترم انجمن آقایان نورالدین و فراهانی حضور داشتند. 

در ابتدا جلسه با سخنرانی دبیر محترم انجمن و همچنین رییس محترم جلسه آغاز به کار کرد. فصل مشترک  سخنان جناب آقایان دکتر غیاثی و دکتر ولی پور ، بحث نیازسنجی آموزشی و تاکید مجدد بر ارائه نیازسنجی آموزش های عمومی از سوی شرکت های عضو انجمن بود تا بدین طریق بحث آموزش به طور هدفمند از سوی اعضای انجمن مورد بررسی و دقت نظر بیشتری قرار بگیرد.  همچنین دکتر ولی پور از لزوم ایجاد تعهد در کلیه واحدهای آموزشی شرکت ها در خصوص جلوگیری از صدور گواهینامه های فاقد اعتبار آموزشی که صرفاً  برای کسب امتیازات شرکت بازرسی صورت می پذیرد  تاکید نمودند تا بدین طریق کیفیت آموزش در شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی به چالش کشیده نشود.  

با توجه به دستور جلسه و همچنین اظهارات هر یک از نماینگان حاضر در جلسه که مرتبط با بهبود روش های جاری در سیستم آموزشی شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی بیان گردید، تعدادی از اعضای کمیته بر یکسان سازی سیلابس های آموزش های عمومی مصوب در حوزه خدمات، لزوم ایجاد الزاماتی در خصوص محدودسازی اعتبار مراجع ارائه دهنده آموزش های عمومی خدمات در یک مرکز آموزشی مورد تایید شرکت ISQI تاکید نمودند و البته با توجه به بیان نظرات متنوع در این حوزه از سوی نمایندگان حاضر در جلسه ، مقرر گردید در جلسات آتی انجمن یکسان سازی سیلابس ها به تصویب کلیه اعضای انجمن برسد و در صورت حصول نتیجه نهایی در خصوص مرجع ارائه دهنده آموزش های عمومی ، تصمیمات نهایی برای یکسان بودن مرجع آموزشی اتخاذ گردد.
تعدادی از شرکت ها از جمله شرکت سایپا یدک به موضوع به کارگیری آموزش های مجازی در سیستم آموزشی شرکت ها اشاراتی نمودند که با توجه به نظرات مخالف و تجربیات منفی برخی شرکت ها در کارآ نبودن آموزش های مجازی ، لزوم بهینه شدن سیستم آموزش مجازی و فرهنگ سازی این نوع آموزش ها مورد بحث و بررسی نمایندگان موافق و مخالف اجرای آموزش های مجازی واقع شد. در پایان ، مدیریت محترم عامل رامک یدک ، بر این موضوع که آموزش در سازمان ها و شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی، هزینه محسوب نمی شود و سرمایه ای ارزشمند  برای بقای سازمان می باشد تاکید نمودند.

امید است در جلسات آتی کمیته پژوهش و آموزش، نتایج ارزشمندی برای ارتقای علمی منابع انسانی نمایندگی ها و پرسنل خدمات پس از فروش شرکت های خودرویی حاصل گردد.

با تشکر و قدردانی از جناب آقای مهندس اشکان معتضد، رئیس واحد مهندسی و کیفیت خدمات شرکت رامک خودرو بابت همکاری و ارسال این گزارش به سایت مرجع سانگ یانگ ایران، قرار دادند.
 مرجع سانگ یانگ ایران در شبکه های اجتماعی


<<جهت ورود به صفحه سایت مرجع سانگ یانگ روی عکس هر کدام از شبکه های اجتماعی فوق کلیک کنید>>