نمایشگاه محصولات سانگ یانگ

برپایی نمایشگاه آشنایی با محصولات جدید سانگ یانگ در برج میلاد
اولین نمایشگاه آشنایی با محصولات جدید سانگ یانگ در کنار برج میلاد به همت شرکت رامک خودرو برگزار گردید . در این نمایشگاه سه محصول جدید سانگ یانگ شامل خودروهای SUV اکتیون، کایرون و رکستون به نمایش در آمدند.