بسمه تعالی

  اطلاعیه شماره دو

پیگیرد قضایی مدیران کانال های تلگرامی

قابل توجه مشتریان گرانقدر رامک خودرو،

با توجه به گسترش رفتارهای هنجارشکنانه و مخل نظم عمومی و امنیت روانی مردم،  از سوی برخی از لیدرهای شبکه های مجازی و اجتماعی و نیز تلاش این افراد در بهره برداری سیاسی و ضد امنیتی از مطالبات قراردادی مشتریان گرانقدر رامک خودرو و تمسک این افراد به جریانات،افراد و شبکه های تلوزیونی معاند خارجی، «تیم حقوقی و دعاوی رامک خودرو» ضمن هماهنگی با نهادهای ذیربط و استخراج اطلاعات این افراد، اقدامات حقوقی مقتضی به منظور پیشگیری از این امور و جلوگیری از شیوع اخبار کذب،ناامیدانه و جهت دار در جامعه را در قالب تعقیب جزائی این افراد از طریق ارجاع امر به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران بزرگ معمول نموده است.

از عموم مشتریان گرانقدر تقاضا دارد اخبار این مجموعه را صرفا از مبادی رسمی شرکت دریافت داشته و اگر چنانچه دارای هرگونه اخبار یا اطلاعاتی در خصوص این افراد یا کانال های دیگر آنها می باشند به آدرس الکترونیکی : Legal@ramakkhodro.ir ارسال نمایند.بدیهی است چنانچه ثابت شود این افراد در ظاهر به عنوان مشتری لیکن در اصل، با قصد و نیات اخلال گرانه و به قصد نیل به مطامع مجرمانه خود نسبت به ایجاد این کانال ها و توسعه محتوای مجرمانه آنها و تهییج مردم و سایر مشتریان به اجتماع و تبانی غیرقانونی و اضرار به رامک خودرو اقدام نموده اند، با هماهنگی مرجع قضایی ذیربط نسبت به تعلیق ثبت نام آنها تا اطلاع ثانوی اقدام خواهد شد.

حقوق کلیه مشتریان گرانقدر رامک خودرو که با سعه صدر خود این شرکت و دولت محترم را در شرایط حساس اقتصادی کنونی یاری می دهند کاملا محفوظ بوده و هیچ خللی در آن ایجاد نخواهد شد و شرکت نیز از طریق مبادی رسمی ذیربط (وزارت صنعت معدن و بازرگانی-گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی) در تلاش است تعهدات سررسید شده خود را هرچه سریعتر به انجام برساند.

رامک خودرو در هر شرایطی خود را متعهد و پایبند به تعهدات خود به این دست از مشتریان گرانقدر دانسته و از هیچ کوششی برای رفع موانع غیر قابل پیش بینی مستحدثه کوتاهی نخواهد کرد لیکن در مقابل افراد و گروه های معلوم الحالی که قصد سوء استفاده از فضای ایجاد شده را دارند با همکاری مراجع قضایی ذیربط به سختی برخورد خواهد کرد.

درصورت لزوم متعاقبا اسناد و مدارک دسته بندی شده و روند اقدامات حقوقی به اطلاع مشتریان گرانقدر نیز خواهد رسید.

با احترام