نمایشگاه خودروی ژنو 2011

2011 Geneva Motor Show
نمایشگاه خودروی  ژنو 2011
محل برگزاری: ژنو، سوئیس
تاریخ برگزاری: 2011/03/01 ~ 2011/03/13
خودروهای به  نمایش گذاشته شده: رکستون ، کوراندو، SUT1 و ...


.