برند مدل تیپ سال تولید کارکرد رنگ استان تاریخ ثبت قیمت (تومان)
سانگ یانگ تیوولی الیت 2016 / 1 سفید تهران 1395-09-11 143,600,000
نظرات مردمی نظر کارشناس سایت اطلاعات بیشتر
سانگ یانگ تیوولی الیت 2016 / 1 قهوه ای تهران 1395-09-11 115,000,000
نظرات مردمی نظر کارشناس سایت اطلاعات بیشتر
سانگ یانگ تیوولی الیت 2017 / 1 سفید تهران 1395-09-11 0
نظرات مردمی نظر کارشناس سایت اطلاعات بیشتر
سانگ یانگ تیوولی الیت 2017 / 1 سفید تهران 1395-09-11 94,000,000
نظرات مردمی نظر کارشناس سایت اطلاعات بیشتر
سانگ یانگ تیوولی الیت 2017 / 1 سفید كرمان 1395-10-28 118,000,000
نظرات مردمی نظر کارشناس سایت اطلاعات بیشتر