نمای خارجی 360 درجه خودروهای سانگ یانگ

"برای مشاهده نمای خارجی 360درجه خودروها روی عکس مربوطه کلیک کنید."


نمای خارجی رکستون w:

نمای خارجی نیو کوراندو:

نمای خارجی کایرون:

نمای خارجی نیو اکتیون:

نمای خارجی تیوولی :
نمای خارجی توریسمو:

نمای خارجی اکتیون اسپرت:نمای خارجی xlv: