ششمین نمایشگاه خودرو گرگان

سانگ یانگ در نمایشگاه خودرو گرگان

 نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو گرگان 27 تا 30 بهمن ماه در محل نمایشگاه های بین المللی برگزار شد.
 نمایندگی جدید رامک خودرو در استان گلستان ، با حضور در این نمایشگاه به معرفی و نمایش محصولات سانگ یانگ پرداخت .

محل: نمایشگاه های بین المللی گرگان
زمان نمایشگاه:27 تا 30 بهمن ماه 1394