نمایشگاه های خودرو

سانگ یانگ در نمايشگاه بين­ المللی خودرو تبریز 1395نمای داخلی و خارجی سانگ یانگ LIV-2 در نمایشگاه خودرو پاریس 2016:


مراسم رونمایی از سانگ یانگ LIV-2 در نمایشگاه خودرو پاریس 2016


مراسم رونمایی سانگ یانگ XLV در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۵ :


سانگ یانگ XLV-Air در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۵ :

تیوولی ۲۰۱۶ در نمایشگاه خودروی فرانکفورت :سانگ یانگ در نمایشگاه خودروی ژنو ۲۰۱۴ :