نمایشگاه های خودرو

فیلم کامل مراسم رونمایی از سانگ یانگ رکستون Ssangyong G4 Rexton در نمایشگاه خودروی سئول 2017


سانگ یانگ در نمايشگاه بين­ المللی خودرو تبریز 1395
نمای داخلی و خارجی سانگ یانگ LIV-2 در نمایشگاه خودرو پاریس 2016:


مراسم رونمایی از سانگ یانگ LIV-2 در نمایشگاه خودرو پاریس 2016


مراسم رونمایی سانگ یانگ XLV در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۵ :


سانگ یانگ XLV-Air در نمایشگاه فرانکفورت ۲۰۱۵ :

تیوولی ۲۰۱۶ در نمایشگاه خودروی فرانکفورت :سانگ یانگ در نمایشگاه خودروی ژنو ۲۰۱۴ :