فیلم خودروهای مفهومی

خودروهای مفهومی سانگ یانگ: XIV Air و XIV Adventure :


خودروهای مفهومی سانگ یانگ - XAV نسل چهارم کوراندو :


جدیدترین خودروی مفهومی سانگ یانگ - XAV ۲۰۱۶ :