فیلم های شرکت سانگ یانگ

ویدیو بسیار جذاب از خودروهای سانگ یانگ کره جنوبی :


خودروهای سانگ یانگ در سریال های کره ای :

تست خودروهای سانگ یانگ در شرایط برف و یخ :

اژدهای ۲ سر (نماد سانگ یانگ) :

رانندگی در شرایط خاص :

بیابانگردی با خودروهای سانگ یانگ :