فیلم های نیو کوراندو


تست تصادف سانگ یانگ کوراندو

تست تصادف سانگ یانگ کوراندو C از روبرو


نیوکوراندو ۲۰۱۶


معرفی و تست درایو نیوکوراندوتست درایو کوراندو

لحظه به لحظه تست درایو نیو کوراندو با خبرنگاران :

معرفی و تست درایو نیو کوراندو ۲۰۱۵ :

نیو کوراندو:: هر آنچه که از یک کره ای اصیل انتظار دارید :