فیلم های توریسمو

معرفی کامل سانگ یانگ رودیوس (توریسمو) :

لذت رانندگی با سانگ یانگ رودیوس :


تست کوراندو - توریسمو در شرایط برفی :