فیلم های نیو اکتیون

هزار رااه نرفته با نیواکتیون:

هزار راه نرفته با نیواکتیون. ویدیوی جالبی که دوست عزیزمان آقای نیما از سفرهایشان با این خودروی بی نطیر برایمان ارسال کرده اند.


نمایش اکتیون در جاده شیب دار خطری دوهزار شهرستان تنكابن


نمایش اکتیون در جاده باریك و خطری دوهزار شهرستان تنكابن


این دو فیلم توسط دوست عزیزمان آقای "مرتضی طوفانی نژاد" برای سایت مرجع سانگ یانگ ایران ارسال شده است.
توضیحات در مورد فیلم که آقای طوفانی نژاد نوشته اند : گل نامرد;جاده باريك و خطری;شيب حدود ٣٠ درجه;ماشين پر از بار و سرنشين و
اما ...

اكتيون جسور و چابک ...
با تشکر ویژه از ایشان

نمایش آفرود سانگ یانگ اکتیون

نیو اکتیون از نزدیکترین نما :

نیو اکتیون:: تنها شاسی بلند کوپه ی آفرود در ایران :

اکتیون در رودخانه حرکت می کند :اکتیون:


اکتیون در بدترین شرایط :