فیلم های اکتیون اسپرت

تست آفرود اکتیون اسپرت

پیکاپ زیبای سانگ یانگ: اکتیون اسپرت ۲۰۱۵ :

تیزر تبلیغاتی بسیار جداب از اکتیون اسپرت در بیابان :

معرفی و تست درایو اکتیون اسپرت ۲۰۱۵:

سانگ یانگ اکتیون اسپرت ۲۰۱۵ در شرایط سخت :

رکستون W و کوراندو اسپرت :