خاطرات سانگ یانگ رکستون

خاطرات سانگ یانگ رکستون

 
خاطرات آقای محمد ولیلو
خاطرات آقای مهدی علیزاده 
آذربایجان شرقی >45  کیلومتری مرند > دره دیز > دمای هوا 10- درجه
خاطرات آقای مهدی علیزاده 
آذربایجان شرقی > مرند- آذر 1394
خاطرات آقای مهدی علیزاده 
آذربایجان شرقی > جلفا - یازدهم آذر 1394

خاطرات آقای مهدی علیزاده


برگشت به صفحه خاطرات سانگ یانگ سواران